Ulusal Teknik Onay Sertfikası ;

    Ulusal Teknik Onay Sertfikası (UTO), yapı malzemelerinin kullanım amacına göre asgari olarak Türkiye’de yürürlükte olan ana şartları karşıladığını gösteren bir şartnamedir. UTO belgeleri yanlızca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ulusal Teknik Onay kuruluşları tarafından hazırlanabilir.

 

    Ulusal Teknik Onaylar, inşada maruz kalacağı ve oluşabilecek riskler sonucunda temel gerekleri karşılayacak biçimde hazırlanan teknik dökümantasyondur. Ulusal Teknik Onayları hazırlama görevi bu yönetmelik ile Ulusal Teknik Onay kuruluşlarına verilmiştir. Ulusal Teknik Onayların EOTA tarafından kabul edilmesi yada EOTA kılavuzlarına uygun olması şartı aranmaz. Ürünlerin yanlız G işaretlemesine imkân tanımakta, o ürünün CE işareti için bir geçerliliği olmamaktadır.

 

    Ulusal Teknik Onay şartları, milli standardı bulunmayan yada asgari şartlardan en az birini karşılamayan milli standard kapsamında olan tüm yapı malzemelerinde, G işaretinin kullanımı zorunlu olduğundan mecburi bir anlam kazanmaktadır.

 

    UTO’nun yasal dayanağını Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) teşkil eder. Bu yönetmeliğe göre bir standart kapsamında olmayan ürünlerin uygunluk değerlendirme ile teyit edilecek performans değerlerinin “G” işareti ile beyan edilmesi ürüne düzenlenecek Ulusal Teknik Onaya göre yapılır. Bir başka değişle, standardı bulunmayan ürünlerin piyasaya arz edilmesi için UTO almaları zorunludur.

 

    Ulusal Teknik Onay belgesinin içeriği nedir?

    UTO belgeleri ürüne özel olarak düzenlenir. Kapak sayfası, Yasal dayanak ve genel koşullar, UTO’yu ilgilendiren özel koşullar olmak üzere üç kısımdan UTO belgeleri; yapı malzemesini ve kullanım amacını ayrıntılı olarak tanımlar ve söz konusu malzemelerin özellikleri ve doğrulama metotlarıyla ilgili kapsamı bilgi verir. Son olarak ürünün piyasa arzı için ürün uygunluğunun ve performansının değerlendirilmesi kapsamında uygunluk teyit sistemi ile “G” işaretlemesi konusunda gerekli yol haritasını çizer.

 

    Ulusal Teknik Onay tipleri nelerdir?

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte tanımlanmış farklı UTO tipleri aşağıda gösterildiği gibidir:

 

  • Standardı bulunmayan veya standarttan sapma gösteren ürünler için
  • Temel gerekten sapma gösteren ürünler için
  • Yapım ve tasarım sistemleri için (takım malzeme-kitler)
  • Prototip ürünler için
  • Karşılıklı tanımaya konu olan ürünler için

 

    Ulusal Teknik Onay belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

UTO sertfikası 5 yıllık olup, talep halinde aynı süre ile yenilenebilir. Ancak prototip malzemelere ilişkin verilen UTO belgeleri Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 9-5 gereğince yenilenmezler.

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.