Tesis Güvenlik Sertfikası ;

  Tesis Güvenlik sertfikası ; herhangi bir tesiste gizli bilgi, belge, proje ve parçaların güvenliklerinin sağlanması için, tesisin konumu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş korunma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgedir.

 

     Tesis Güvenliği Belgesi Kimler Alabilir ?

     Tesis güvenliği sertfikasını özellikle her yıl Ocak ayında yayımlanan Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi’nde yer verilen projelerde görev üstlenmek isteyen firmalar Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma sanayi ile ilgili Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini Harp sanayi hizmetlerini sunan firmaların Tesis Güvenlik Belgesini almaları şarttır. Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir.

  Tesis Güvenlik Belgesi, sanayi güvenliği uygulamaları bakımından gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idarî bir tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece Türkiye sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından aranan şartları sağlayan kuruluşlar alabilir.

    Ayrıca yabancı ortak bulunduran işletmelerin bu belgeleri alabilmeleri için TSK için yürütülen projelere ulaşmayacağını belirten taahhütnameler firmanın TÜRK uyruklu en üst yetkilisi tarafından verilmesi mecburiyeti vardır.

 

 Tesis Güvenlik Belgesi Alirken İzlenecek Yol

1. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR.

2. TESİSTE BİR GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ SEÇİLİR VE ÇALIŞMALARDAN SORUMLU OLUR.

3. TGB (TESİS GÜVENLİK BELGESİ) BAŞVURUSU, KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ BAŞVURUSU İLE BAŞLAR.

4. ŞİRKET HİSSEDERLARI, YÖNETİM KURULU, ÜST YÖNETİM VE GİZLİLİK DERECELİ PROJELERDE ÇALIŞMASI MUHTEMEL HER PERSONELİN KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ OLMASI ZORUNLUDUR.

5. KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR HAZIRLANARAK BAŞVURUDA BULUNULUR. KİŞİ GÜVENLİK BELGELERİNİN SONUÇLANMASI 6 AY SÜREBİLİR. NEDENİ EMNİYET VE MİT İN İLGİLİ KİŞİLER HAKKINDA SORUŞTURMA YAPMASIDIR.

6. TESİS GÜVENLİK BELGESİ İÇİN YÖNERGEDE BELİRTİLEN MİKTARDA PARA ÖDENİR VE BAŞVURU DOSYASI MSB YE TESLİM EDİLİR.

7. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLUDUR. BUNUN İÇİN VALİLİKTEN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMA İZNİ ALINMALIDIR. (5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK KANUN VE YÖNETMELİĞİNE GÖRE HAREKET EDİLİR)

8. TESİS GÜVENLİK BELGESİ DENETİMİ, KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ ALINDIKTAN SONRA YAPILIR.

9. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

a. FİZİKÎ GÜVENLİK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER (Çevre Güvenliği, Tesis İçi Fizikî Güvenlik): Bina ve tesis içerisi fiziki ve elektronik güvenlik önlemleri ile koruma altına alınmalı. Özel güvenlik Görevlisi çalıştırılmalı. (özel güvenlik görevlisi, özel şirketlerden hizmet alınmak sureti ile sağlanır ve valilikten özel güvenlik görevlisi çalıştırmak için izin almak gerekir). Tesisin giriş çıkışlarını ve önem arzeden bölgelerine giriş çıkışı gösteren kameralar olmalı ve kayıtları saklanmalıdır. Personelin giriş çıkışları için elektronik sistem olmalı, ziyaretçi giriş çıkışları kaydedilmeli, ziyaretçi kartları verilmeli, ziyaretçilerden telefon silah vb. emanetleri binaya girişte alınmalı. Bina içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmalı…. Bunun gibi tesisin güvenliğini sağlayacak sistemler kurulur.

b. YANGINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER: yangın tüpleri, duman dedektörü, yangın algılama ve söndürme sistemi olmalı bunları anlatan dokümanlar hazırlanmalı, yangın ekibi oluşturulmalı ve profesyonel yangın eğitimi alınmalı. Yangına karşı alınacak bütün tedbirler alınmalı ve bunlar kayıt edilmeli

c. TOPLANTI ODASI/ODALARI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: Tesis içerisinde toplantı yapılacak odalarda alınacak önlemler açıklanmalı. Toplantı giriş çıkışlarının kayıt altına alınması, güvenliğinin sağlaması, dışarıdan nüfusun önlenmesi gibi…

d. PERSONEL GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: personel için kişi güvenlik belgesi alınması, altı ayda bir adli sicil belgelerinin yenilenmesi, güvenlik önlemleri hakkında eğitilmeleri, giriş çıkışlarının kayıt altına alınması vb. tesis için gerekli önlemleri içerir.

e. EVRAK, DOKÜMAN VE MALZEME GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: gizlilik dereceli evraklar üzerinde nasıl çalışma yapılır, evraklar nasıl kayıt edilir, gelen ve giden evrak saklanması nasıl yapılır, gizlilik dereceli evraklar nerede saklanır vb. önlemlerden bahsedilir.

f. KONTROLLÜ BÖLGE/BÖLGELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü yerlerdir. Buralarda çalışmalar nasıl yapılır, kimler girmeye yetkilidir? Vb. işlemler anlatılır. Bu bölgelerin girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli isim listesi belirtilmelidir. Girişler elektronik sistem olmalıdır.

g. KONTROLLÜ ODA GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: gizlilik dereceli evrak dokümanın saklandığı yerdir. giriş çıkışların kaydedildiği, şifreli ve çift kilit sistemi ile korunan bir yer olması gerekir. Girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli listesi bulunur. Vb. güvenlik önlemleri alınmalıdır. Evrak, cd vb. önemli ve gizli kayıt ortamlarının saklanması için kasa, çelik dolap gibi malzemeler alınmalıdır.

h. BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: server, Internet vb. elektornik iletişim için alınacak önlemleri kapsar. TEMPEST kurulması, virus taraması, bilgisayar şifreleri vb. önlemelr anlatılır.

i. ZİYARETLER: tesise gelen ziyaretçilerin uyması gereken kurallar anlatılır. Fotoğraf video çekmek yasak, ziyaretçi kartı kullanmak, cep telefonunu emanete bırakmak vb. yabancı ziyaretçiler geldiğinde MSB’ na bilgi verilir. Gizlilik dereceli proje için gelen ziyaretçiler olduğunda 21 iş günü öncesinde MSB’ den izin alınır. Vb önlemler anlatılır.

j. ALT YÜKLENİCİ SEÇİM KRİTERLERİ: Tesis Güvenlik Belgesi şartı olan bir projede çalışıldığında alt yüklenici kullanılırsa, alt yüklenicinin de Tesis güvenlik belgesi olması şartı aranır. Bu projede çalışacak bütün alt yüklenici personelinin de KİŞİ güvenlik belgesi olması şartı aranır.

k. GİZLİ; HİZMETE ÖZEL; TASNİF DIŞI gibi kaşeler hazırlanır bütün evraklar yazışmalar gizlilik sınıfına göre kaşelenir, Evrak Kaydı yapılır, kopyaları saklanır. Ziyaretçi kayıt defteri ile gelen ziyaretçiler kayıt altına alınır.

Tesis güvenlik belgesi bunun gibi ana maddelerde belirtilen, bir tesisin bütün güvenlik önlemlerini kapsar.

 

Tesis Güvenlik Belgesi kapsamında  Faaliyetlerimiz Nelerdir

Firmaların Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesini alabilmeleri için yol gösterilmeye ihtiyaçları vardır. Başvuruların nasıl yapılacağı şahıs güvenlik belgelerinin nasıl alınacağı Tesis Güvenlik Belgesi El Kitabının nasıl hazırlanacağı Tesis Güvenlik Belgesi almak ile ilgili istenen şartları belirten yönergelerdeki fiziki ve dokümantasyon açısından nelerin yapılması gerektiği konularda uzmanlarımız sizlere yol gösterecektir.

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.