Kategori : CE Sertifikaları
Yazar ; Bilal Demirci
Yayım Tarihi ; 18/11/2022
    Uygunluk Beyanı Nedir ? Uygunluk Beyanı Nasıl Hazırlanır ?
    DOC (Declaration of Conformity)

    Uygunluk Beyanı Nedir?

    Uygunluk Beyanı (DOC - Declaration of Conformity), bir üreticinin bir ürünü ile ilgili direktiflerin temel sağlık, güvenlik ve çevre gerekliliklerine uygunluğunu resmi olarak beyan ettiği yasal bir belgedir . Üretici, AB Uygunluk Beyanı'nı hazırlayıp ardından imzalayarak, ürünün CE uygunluğuna ilişkin tüm sorumluluğu üstlenir. Declaration of Conformity, yalnızca teknik dokümantasyon (teknik dosya olarak da bilinir) ve derlendikten sonra hazırlanır.

 

    Uygunluk Beyanı CE işaretleme mevzuatı kapsamına giren her ürün için zorunludur. Çoğu durumda, bir ürün yada birkaç ürün güvenlik direktifi kapsamında olduğunda, yalnızca tek bir Declaration of Conformitydüzenlenmesi yeterlidir.

 

    Uygunluk Beyanının bir kopyası teknik dosyaya eklenmeli ve ulusal piyasa gözetimi ve denetimi yetkililerinin talebi üzerine sunulmalıdır. Beyannamenin mevcut olmaması veya geçersiz olması durumunda bulunulan ülkedeki resmi yetkililer ürünü geri çağırır, para cezası verir ve ürünü piyasaya arz eden kişi hapis cezası dahi alabilir.

 

    Uygunluk Beyanı, ilgili CE direktiflerinde başka bir süre öngörülmedikçe, son ürünün piyasaya arz tarihinden itibaren on yıl süreyle saklanmalıdır.

 

    Declaration of Conformity, Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden birinde hazırlanmalıdır. Bununla birlikte, CE direktifleri, onu kimin çevirmekle yükümlü olduğunu zorunlu olarak belirtmez. Mantıken bu kişi, ürünü AB tek pazarında kullanıma sunan kişi olmalıdır.

 

    Uygunluk Beyanının İçeriği

    Çoğu CE direktifi ve düzenlemesi, Uygunluk Beyanının içeriği için farklı gerekliliklere sahiptir. Ancak, Uygunluk Beyanının formatı ve içeriği, özellikle başka bir dilde veya alfabedeyse daha kolay anlaşılması için bir “model yapı” izlemelidir.

 

    Declaration of Conformity Genellikle Aşağıdaki Öğeleri Içerir ;

Ürün üreticisinin veya yetkili temsilcisinin adı ve iş adresi .

Ürünün izlenebilirliğini sağlayan tanımlama. Örneğin bir seri veya model numarası veya tip tanımlaması.

 • Varsa, onaylanmış kuruluş ayrıntıları.
 • Üreticinin, ürünün uygunluğuyla ilgili tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten bir açıklama.
 • Ürünün uyumlu olduğu tüm geçerli CE direktiflerinin ve düzenlemelerinin bir listesi.
 • Ürünün direktiflere uygunluğunu doğrulamak için kullanılan tüm EN uyumlaştırılmış standartların veya yöntemlerin bir listesi.
 • Üreticinin adı ve imzası.
 • Belgenin düzenlendiği yer ve tarih.
 • Varsa bir ek bilgiler.

        Uygunluk Beyanı'nı kim düzenleyebilir ve imzalayabilir? 
    Uygunluk Beyanı, ürünü Avrupa tek pazarına arz eden kişi tarafından düzenlenebilir ve imzalanabilir. Çoğu durumda, bu kişi ürünün üreticisi veya ithalatçısıdır.

 

    AB üyesi olmayan bir ülkeden AB/AEA'ya bir ürün ithal edildiğinde, ithalatçı ürünün tüm yasal ürün güvenliği gerekliliklerine uyduğundan emin olmalıdır. Ayrıca ithalatçı, teknik dosyanın doğru bir şekilde bir araya getirildiğinin ve mevcut olduğunun doğrulanmasından da sorumludur.

 

    Distribütörlerin Declaration of Conformityhazırlamasına gerek yoktur, ancak üreticinin veya ithalatçının yasal olarak gerekli tüm önlemleri aldığını doğrulaması gerekir. Bununla birlikte, bir distribütör bir ürünün markasını değiştirmeye veya değiştirmeye karar verirse, üreticinin sorumluluklarını üstlenmelidir. Bu nedenle, bir Uygunluk Beyanı düzenleyin ve imzalanması unutulmamalıdır.

 

    Üreticinin AB yetkili temsilcisi de Declaration of Conformity yi imzalayabilir. Yetkili temsilcinin AB/AEA'da yerleşik olması ve AB dışı bir ülkedeki üretici tarafından açıkça belirlenmiş olması gerekir.

    Ürün Uyumluluğu Araçları ;

    Ürünün uyumluluğu konusunda genel bir sorumluluğa sahip olmadıkları için, beyan asla bir Onaylanmış Kuruluş veya bir test kuruluşu tarafından düzenlenemez. Yalnızca sınırlı uygunluk hususları hakkındaki görüşlerini belirten test sertifikaları verebilirler.

    Hangi ürünlerin bir Declaration of Conformity ye ihtiyacı vardır?
    Bir ürün aşağıdaki ürün gruplarından en az birinin kapsamına giriyorsa Uygunluk Beyanı olması gerekir:

 • inşaat ürünleri
 • Elektrikli ekipman
 • Radyo ekipmanı
 • Enerji ile ilgili ürünler
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 • patlayıcılar
 • piroteknik makaleler
 • Gaz aletleri
 • Makine
 • tartı aletleri
 • ölçüm aletleri
 • Tıbbi cihazlar ve vücut dışı tıbbi cihazlar
 • İmplante edilebilir tıbbi cihazlar
 • Gürültü emisyonlu dış mekan ekipmanları
 • Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)
 • Basınçlı ekipman ve basınçlı kaplar
 • Tehlikeli maddeler içeren ürünler
 • eğlence aracı
 • Oyuncaklar
 • Su kazanları
 • Asansörler ve teleferik tesisatları

    Uygunluk Beyanı nasıl oluşturulur?

    Aşağıdaki dört adım, CE işareti konusunda deneyimli herkesin Uygunluk Beyanını hazırlamasına yardımcı olacaktır:

 

 • Avrupa Komisyonu web sitesinde ilgili bir ürün grubu seçin .
 • Geçerli her Direktifin içeriğinde Uygunluk Beyanı hakkında bilgi edinin.
 • Declaration of Conformity yi hazırlayın.
 • Çizdiğiniz Uygunluk Beyanının tüm gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını tekrar kontrol edin.
 • Ancak kişi CE işaretleme işlemi ile hiç ilgilenmemişse yanlış anlama riski yüksektir. Bu nedenle, CE işaretleme konusunda sıfır deneyime sahip ithalatçılar ve üreticiler, profesyonellerin yardımını kullanmalıdır. Geçerli bir Uygunluk Beyanı almak için ekibimizle iletişime geçin .

    Beyanlarda Sıklıkla Yapılan Hatalar

    Uygunluk Beyanının düzeni oldukça açık olmasına rağmen, içeriğinin ayrıntılarında hata yapmak kolaydır. Tek bir hata bile Uygunluk Beyanını geçersiz kılabilir.

 

    Aşağıdaki liste, Declaration of Conformity'lerde bulunan en yaygın hatalardan bazılarını içerir:

 • Belgenin başlığı beyan değil sertifikadır.
 • 'AB beyanı' yerine 'CE beyanı' yazıyor.
 • İlgili tüm standartların ve direktiflerin eksik bir listesi.
 • Bir imza eksik
 • Declaration of Conformity'de bir uygunluk beyanı yoktur.
 • Declaration of Conformity'yi imzalayan kişi çalışmıyor veya şirkette uygun bir konuma sahip değil.
 • Yayınlanma tarihi, belirtilen bazı standartlar veya direktiflerden öncedir
 • Uygunluk Beyanı yanıltıcıdır veya karışıklık yaratır (örn. alakasız standartların bir listesini içerir)
 • Ürünün bir seri numarası vardır, ancak aynısı Declaration of Conformity'de belirtilmemiştir.
 • Tüm standartların ön ekli doğru numaraları yoktur.

   

    Tüm bu basit hatalardan, ilgili ürün güvenlik direktiflerinin ne ifade ettiğine biraz daha dikkat edilerek ve standartlardaki değişiklik ve güncellemelerden haberdar olunarak kolayca kaçınılabilir.

 

    Uygunluk Beyanınız veya CE işaretinin diğer yönleriyle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, bizi aramaktan çekinmeyiniz. QRS Belgelendirme firmasına CE Belgesi hakkında tüm sorularınızı sorabilirsiniz. CE Belgelendirmesi hakkında daha detaylı bilgi için 0232 364 49 03 no.lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Benzer Konular
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.