15504 Spice Belgesi
15504 Spice Belgesi Yönetim Sistemi ;

TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi ;

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” oluşturulmuştur. Bu kılavuzda kamu yazılım projelerindeki hatalarıengellemenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyon'unun teşvik edilmesi ve dünya çapında rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO 15504 Spice Belgesi(ya da CMMI Belgesi) yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI 2 veya 3’ncü seviye olmaları şartının aranması uyarlanmıştır.

 

ISO 15504 Spice Belgesi ya da (CMMI Belgesi) modeli iyi yazılım mühendisliği için ihtiyaç duyulan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım işletmesine uygulanır.

 

SPICE, İngilizce International Standard for Software Process Assessment ifadesinin baş harflerinden meydana gelen bir ifadedir. Yazılım sürecini değerlendirmek için uluslararası standart anlamına gelir.

 

Günümüzde elliye yakın ülkede SPICE değerlendirme ve Belgelendirme çalışmaları vardır. SPICE standardı en fazla Avrupa ülkelerinde, Japonya’da, Kore’de, Avustralya’da ve Brezilya’da yaygındır. Parça Parça SPICE standardının kapsamı genişlemiş ve sadece yazılım sektöründe değil, otomotiv, havacılık, savunma, tıp ürünleri, servis yönetimi ve benzer sektörlerde de uygulanmaya başlanmıştır.

 

Kısaca SPICE standardı, yazılım süreçlerinin iyileştirilmesini ve yazılımın kaliteli olmasını amaçlamaktadır. SPICE standardının hedefi, farklı yazılım süreç değerlendirme modelleri ve yöntemleri arasında ortak kriterler sağlamaktır. Bu şekilde belgelendirme çalışmaları ile değerlendirmelerin sonuçları ortak bir dile kavuşmuş olmaktadır. Standardın referans modeli, iyi bir yazılım mühendisliği için esas olan temel hedefleri üst seviyede tarif etmektedir. Bu sayede yazılım geliştirme, işletme ve yazılım destek yeterliliği oluşturmak isteyen bütün yazılım firmalarına uygulanabilir niteliktedir. SPICE standardı, belli bir kuruluş yapısı, yönetim anlayışı, yazılım teknolojisi, geliştirme metodolojisi veya yazılım yaşam döngüsü modeli aramamaktadır. Bu referans modelin mimarisi, yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi ve geliştirilmesi için uygundur.

 

Günümüz teknoloji çağını yaşıyor. Bugün teknolojinin hızlı gelişimi ve sermaye, firma sayısı, deneyim ve iş gücünün artması, ülkemizin rekabet gücünün artmasında önemli faktörlerdir. Bu hızlı büyümenin daha sürdürülebilir ve kalıcı olması için, yazılım süreçlerinde planlana bilirlik, ölçülebilirlik ve izlenebilirlik özellikleri önem kazanmaktadır. Firmaların hedeflerine ulaşabilmelerinde proje planlaması, risk planlaması, ölçekleme, rol paylaşımı, tedarik, bakım ve onarım gibi süreçlerin ve bunların alt süreçlerinin iyi tanımlanması gerekmektedir.

 

SPICE TS ISO/IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi standardı, yazılım süreçlerinin iyileştirilmesi, süreçlerin yetenek seviyelerinin ve olgunluk seviyelerinin tespit edilmesi için tasarlanmış uluslararası bir standarttır.

 

Yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi için bir altyapı standardı olan ISO 15504 standardı şu amaçlar için kullanılmaktadır:

 

Firmaların bugün itibariyle sahip oldukları ve uyguladıkları yöntemleri iyileştirmek

Belli ihtiyaçlar doğrultusunda firmanın değerlendirmesini yapmak

Belli bir sözleşme çerçevesinde tedarikçi firmanın gereksinimlere uygun olduğunu değerlendirmek

 

ISO 15504 standardı, ya da SPICE standardı, bu değerlendirmelerin kendi içinde tutarlı ve yeterli olduğunu ve tekrarlanabilir olduğunu garanti altına almak için bir model oluşturmaktadır. Bu model değerlendirme yapanların uyması gereken kriterleri de tanımlamaktadır. Bu nedenle bu standardı uygulayan firmaların dışarıdan denetlenme ihtiyacı da ortadan kalkmaktadır.

 

ISO 15504 Belgesi ya da SPICE Belgesi almanın firmaya sağladığı faydaları şunlardır:

 

Firmanın yazılım kalitesinin değerlendirilmesi, yeteneğinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi açısından sistematik bir işleyişe sahip olduğunu kanıtlar.

Firmada, yazılım kalitesinin gelişmesini ölçmeyi sağlı yan bir yapı bulunduğunu kanıtlar.

Firmada sürekli iyileşme kültürünün yerleşik olduğunu ve bunun devam ettirilmesi için gerekli adımların atıldığını kanıtlar.

Firmanın temel faaliyet alanındaki iş hedeflerini karşılayacak süreçlerinin, mühendislik yaklaşımı ile tasarlandığını kanıtlar.

Firmanın, kaynaklarını en iyi şekilde kullandığını kanıtlar.

 

Ek olarak SPICE standardı, çeşitli büyüklükteki işletmeler ve her türlü uygulama alanları için kullanılabilir. Aynı zamanda işletmeler arasında daha somut bir karşılaştırma yapılmasına da sağlamaktadır.  SPICE Belgelendirmesi talep ediyorsanız, firmamızı SPICE Belgesi Alımı konusunda arayabilirsiniz. SPICE Belgesi veren firmalar hakkında daha detaylı bilgi için 0232 364 49 03 no.lu telefondan ulaşabilirsiniz.

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.