ISO 14001:2015 BELGESİ KOSGEB DESTEKLERİ  ;
    KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği doğrultusunda 15.06.2010 tarih ve 27612 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin yararlanabileceği genel destek programlarında IS0 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 belgelendirmesi  ile ilgili destekler mevcuttur. Adı geçen destek programından faydalanmak için KOSGEB Veri Tabanı’ na kayıtlı olma ve taahhütname vermiş bir işletme olmak ön şartı vardır.

Belgelendirme Desteği ;
İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek sadece belge için ödenen ücreti kapsar.

Önemli Hususlar ;
- Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz.
- Belge yenilemeye ve gözetim ücretlerine destek verilmemektedir.
- Her bir belge başına destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi aşamaz.
- İşletmenin vergi veya SGK borcu mevcut ise destek miktarı  borçtan mahsup edilir.

Başvuru Şekli:
Hizmet Merkezine Program ve destek başvurusu yapmadan önce ilgili kurum/kuruluşlara başvuru ve ödeme yapmış olan işletmeler Program süresi içinde belge almaları kaydıyla başvuru yapabilirler. Bu durumda yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın bu ödemeler destek kapsamında değerlendirilir.
-Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve Ekleri ilgili KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir  (Belgelendirme Kuruluşunun Akreditasyon Sertifikası ile birlikte)
-Akabinde KOSGEB’ den gelen onay yazısı doğrultusunda Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu ekleri ile birlikte ibraz edilir. Ödeme talebinin yapılması için belge/belgelerin alınmış olması, belgelendirme kuruluşuna ücretinin banka kanalı ile yatırılmış olması ve faturanın temin edilmiş olması gerekmektedir.
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.