CE Belgesi Class 1+2+3+4 Ne Anlama Gelir ?
    BELİRTİLEN YENİ YAKLAŞIMLAR VE MODÜLER SİSTEM ;

    Yeni Yaklaşımlarda direktifler gereğinden fazla teknik detay içermeyip, İmal Edilen malların, gruplarına göre uyması gereken genel şartları belirlenmektedir. Bununla birlikte , Temel Gerekliliklelere uygun malların serbest dolaşım içinde olması sağlanmaktadır. Direktifler imal edilen ürünlere göre değil, ürünlerin kullanım amaçlarına göre hazırlanmıştır. Böylece CE sertfikası benzer işlevleri gören ürünler, gruplar halinde toplanmış ve tek bir direktif ile birden fazla ürün için minimum güvenlik koşulları sağlanmıştır.

    1990 yılından şu ana kadar CE işaretlemesi sisteminde modüler bir anlayış uygulanmaktadır. Modüler anlayışın temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemlerini, imal edilen ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk seviyelerini dikkate alarak belirlemektir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde, Modüler Yaklaşımın yerine, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi şeklinde isimlendirilen bir durum söz konusudur.

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri;

SİSTEM 1+ / 1

Ürün Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Performans Değişmezlik Belgesi alınması gerekir.

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)  Üreticinin görevleri :
Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin ileri testleri

(b)  Onaylanmış Ürün Belgelendirme Kuruluşu görevleri :
Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı dokümanlara dayanarak malzeme tipinin tespiti
Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi
Malzemelerin piyasaya arzından önce CE Belgesi numunelerinin rastgele denetlenmesi (sadece CE Belgesi 1+ için)

SİSTEM 2+

Fabrika Üretim kontörlü Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi alınması gerekir.

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)  Üreticinin görevleri :
Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin testleri
Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

(b)  Onaylanmış Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu görevleri :
Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi

SİSTEM 3

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)  Üreticinin görevleri : Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)

(b)  Onaylanmış Laboratuarın görevleri : Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

SİSTEM 4

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)  Üreticinin görevleri :
Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

(b)  Onaylanmış Kuruluşun görevleri : Yoktur.
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.