Yapı Malzemeleri CE Belgesi ;

   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - CE Sertfikası ; 

 

   Bu Standart, yapı işlerine ilişkin belirtilen temel gerekler açısından yapı malzemelerine uygulanacak şartları kapsamaktadır.

 

   TEMEL GEREKLER

   Hammaddenin kullanılacağı yapı işlerinin işlevi görmeye uygun olmaları yanında, ekonomik tarafı gözetmeleri ve bu yönden altta belirtilen temel şartlara, şayet söz konusu işler bu gerekleri ihtiva eden düzenlemelere tabii iseler, uyulmaları zorunludur. Düzenli olarak gözden geçirilecek bu gerekler ekonomik açıdan makul bir çalışma süresince CE Belgesi yerine getirilmelidir. Bu gerekler genellikle tahmin edilebilir etkenlerle ilgilidir.

 

   1. Dayanım Ve Stabilite

 • Yapı işleri, yapım ve kullanım sırasında maruz kalacakları yüklerden dolayı aşağıdaki durumlara yol açmayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.
 • Yapılan işin tamamı veya bir kısmının çökmesi,
 • Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar,
 • Taşıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluşması sonunda yapı işinin diğer kısımlarında veya teçhizat yada tesis edilen ekipmanlarda hasar meydana gelmesi,
 • Sebebini oluşturan olayın boyutlarına oranla çok büyük hasarlar meydana gelmesi.      2. Yangın Anında venlik
 • Yapı işleri, yangın çıkması halinde aşağıdaki hususları sağlayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır:
 • İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır,
 • Yapı içinde yangın çıkması, yangının ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır,
 • Yangının etraftaki yapı işlerine yayılması sınırlı olmalıdır,
 • Yapı sakinleri binayı terk edebilmeli veya başka yollarla kurtarılabilmelidir,
 • Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.   3. Hijyen, Sağlık Ve Çevre
 • Yapı işleri ikamet edecek kişiler veya komşuları için aşağıdaki nedenlerden dolayı hijyen ve sağlık açısından tehdit oluşturmayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır:
 • Zehirli gaz çıkması,
 • Havada tehlikeli partikül veya gazların bulunması,
 • Tehlikeli boyutlarda radyasyon yayılması,
 • Su veya toprağın kirletilmesi, zehirlenmesi,
 • Atık su, duman, katı ve sıvı atıkların hatalı şekilde uzaklaştırılması,
 • İnşaat işinin bazı kısımlarında veya içindeki yüzeylerde rutubet oluşması.

 

4. Enerji Tasarrufu ve Isı Korunması

Yapı işleri ile bu işlerde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatları, yerel iklim koşulları ve ikamet edenlerin durumlarını dikkate alarak az bir enerji kullanımı gerektirecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

 

5. Gürültüye Karşı Koruma

Yapı işleri, gürültünün binada bulunanların ve çevredeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek, onların yeterli koşullarda uyuma, dinlenme ve çalışmalarına izin verecek seviyede tutulacağı bir şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

 

6. Kullanım Emniyeti

Yapı işleri, kullanma veya çalışma sırasında kayma, düşme, çarpma, yanma, elektrik çarpması, patlama sonucu yaralanma gibi kabul edilemeyecek kaza risklerine meydan vermeyecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

 

 

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.