CE Belgesi Uygunluk Değerlendirme Modülleri ;
   CE Uygunluk Değerlendirme Modüllerinin Açılımı ;

   CE BELGESİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ NELERDİR?

1. Modül A : İç imalat Kontrolü
2. Modül B : Tip İncelemesi
3. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı
4. Modül D : imalat Kalite Güvencesi
5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi
6. Modül F : Ürün Doğrulaması
7. Modül G : Birim Doğrulaması
8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi

   Modül A: İmalatın İç Kontrolü tasarım olsun imalat safhalarında olsun bu modülde imalatcı, ürünün ilgili Direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, imalat ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar. Onaylanmış kuruluşa gerekmez.

   Modül B: AT Tip İncelemesi sadece tasarım prosesini kapsayan bu modül çoğunlukla uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. CE Belgesi şartı olmayıp, bu modül çerçevesinde onaylanmış kurum, ürün örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder.

   Modül C: Tipe Uygunluk Beyanı imalat aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AT Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder. Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda imalatçı ürününe CE Belgesi iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur.

   Modül D: imalat Kalite Güvencesi imalat aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir. İzlediği süreç ISO 9000'nin imalat, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı (eski ISO 9002) ile benzerlik gösterir. imalat sürecine yönelik bir kalite güvenCE Belgesi sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

   Modül E: Ürün Kalite Güvencesi imalat aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000'nin son kontrol ve testler ' alım + ambalaj + satış sonrası hizmet [imalati içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir (eski ISO 9003). imalat sürecine
Yönelik bir kalite güvenCE Belgesi sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

   Modül F: Ürün Doğrulaması Sadece CE Belgesi imalat aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE Belgesi iliştirilir.

   Modül G: Birim Doğrulaması Hem tasarım hem imalat safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE Belgesi taşıması gerekir.

   Modül H: Tam Kalite Güvencesi Hem tasarım hem imalat safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin [ISO 9000'nin tasarım + geliştirme + imalat + tesis + satış sonrası hizmet kapsamını (TS EN ISO 9001)] varlığı denetlenir. Tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda ; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir.
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.